Servizos de Comunicación

Servizos de Comunicación

Xestión de gabinetes de prensa para empresas ou eventos. Comunicación institucional e de empresa. Redacción de contados para memorias, boletíns, catálogos... Deseño e estratexias de comunicación.

Deseño Editorial

Diseño Editorial

Deseñamos, maquetamos e editamos todo tipo de publicacións: catálogos, revistas, libros, memorias… tanto de carácter institucional como comercial ou publicitario.

Deseño Gráfico

Deseño Gráfico

Cartelería, identidad corporativa, rotulación, folletos e catálogos… Solucións gráficas en xeral.

Síguenos en Facebook

© 2013 Dito & Feito Servizos de Comunicación e Deseño Gráfico | Plaza de Ravella, 13. 1º C - Vilagarcía de Arousa [Po] | 986 077 687 | info@ditoefeito.es

Desarrollado por dinamika